Представете си, че вдишвате успокояващия аромат на луксозна свещ. Поемате дълбоко въздух и цялото ви тяло се отпуска. Поглеждате надолу към пламъка на свещта и забелязвате как нейното отражение блести от полупрозрачния ръб на стъкления буркан. Поглеждате към восъка, който някак си мистериозно намалява. Светещата локва става все по-малка и по-малка час след час.
Къде всъщност отива целият този восък? И какво представлява този привидно магически феномен? Ако ви е интересно прочетете следващите редове…

Когато запалите свещ, восъкът се преобразува от твърда в газообразна форма и се отделя във въздуха като въглероден диоксид и водни пари. Протича т.нар. реакция “горене”, при която горивото се запалва в присъствието на кислород, произвеждайки топлина, светлина и оксидно съединение (един или повече кислородни атоми, комбинирани с друг елемент).

Ето как протича реакцията на горене в свещта:
Восъкът за свещи е съставен от водородни (Н) и въглеродни (С) атоми (въглеводороди). Когато запалите фитила, топлината на пламъка кара част от восъка да се стопи.
Фитилът на свещта наподобява абсорбираща кърпа. Той засмуква течния восък и го придвижва нагоре в пламъка. Водородните и въглеродни молекули се нагряват толкова много, че се превръщат в газ. След това тези въглеводороди реагират с кислорода (O) във въздуха, образувайки въглероден диоксид (CO2) и водни пари (H2O), като същевременно освобождават енергия под формата на топлина и светлина.
Една четвърт от енергията, образувана по време на процеса на горене, се отделя като топлина от пламъка, продължавайки цикъла на изгаряне на свещта, докато източникът на гориво, т.е. восъкът, свърши или топлината се елиминира.

ЗАЩО СВЕЩИТЕ ОБРАЗУВАТ ДИМ И САЖДИ
Въобще не е нужно да се притеснявате, че вдишвате въглероден диоксид или водни молекули, произведени при изпаряването на восъка по време на горене. Трябва, обаче, да внимавате, за да избегнете образуването на дим и сажди.
Димът и саждите (подобно на тебешир черно вещество, съставено от въглеродни частици) са продукти, получени вследствие на реакцията на непълно изгаряне.
При нормално горене на свещта восъкът се топи със същата скорост, с която подхранва пламъка. Този процес наричаме равномерно изгаряне. Когато балансът се наруши, възниква т.нар. “непълно изгаряне”. Ако восъкът се засмуква от пламъка по-бързо, отколкото може да изгори, се образуват дим и сажди.
Нормално за една свещ е да й отнеме секунда, за да влезе в стабилно състояние на горене. Възможно е да видите пламъка да примигва в продължение на няколко минути веднага след като запалите свещта, преди да се успокои напълно.

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ОБРАЗУВАНЕТО НА САЖДИ ПРИ ГОРЕНЕ
1. Купувайте само свещи произведени от висококачествени восъци.
2. Редовно подрязвайте фитила – колкото по-голяма е неговата дължина, толкова по-голям и по-горещ е пламъкът. Така се нарушава баланса в процеса на горене, топейки горния слой восък по-бързо. Вследствие на това се увеличава количеството гориво и като резултат се образуват сажди.
3. Загасете свещта със специален уред: кука за потапяне или загасител-камбанка – при духане на пламъка се образува малко количество дим и сажди, които колкото и невероятно да звучи, могат да увредят фитила.
4. Палете свещите на места, където няма въздушни течения – със сигурност ще забележите, че пламъкът на вашата свещ започва да трепти в стаи с голям въздушен поток. Това е знак за реакция на непълно горене.

Е, вече знаете доста неща по темата с восъка. Надяваме се това да увеличи удоволствието и да засили магията, когато запалите любимата си свещ.