Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Евриком ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование Евриком ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 833051309

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II 168

E-mail: office@evricom.com

Телефон:  042 692900

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

  1. Евриком ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
  2. Евриком ЕООД спазва следните принципи
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  • ограничение на целите на обработване.
  1. Видове данни, които Евриком ЕООД събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

 

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

  1. Евриком ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
  1. Срок на съхранение на личните Ви данни

Евриком ЕООД съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Евриком ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Евриком ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Евриком ЕООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Евриком ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Евриком ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Евриком ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от Евриком ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Евриком ЕООД

Свържете се с нас
+359 42 692 900
ПРОМОЦИЯ
10% отстъпка