Палмов Стеарин

Палмов Стеарин ES5 за свещи цилиндри на гранули